TV 2 Sporten Tippeliga-manager 2012
starter om
17 dage 06 timer 27 min. 41 sek.

Betingelser

Følgende vilkår og betingelser danner grunnlaget for avtalen mellom deltagerne, TV 2 Norge og E-netpulse. Du aksepterer å frita TV 2 Norge og E-netpulse for et hvert tap TV 2 Norge og/eller E-netpulse måtte lide som en konsekvens av disse reglene misligholdes av deg.

Påmelding

Påmelding til TV 2 Sportens Tippeliga Manager 2012 kan foretas online fra 11 mars 2012. Alle påmeldinger til TV 2 Sportens Tippeliga Manager 2011-2012 på internettadressen Tv2sporten.no/fotball/manager. TV 2 Norge og E-netpulse er ikke ansvarlig for informasjon eller resultater som går tapt under påmeldingsprosedyren. TV 2 Norge og E-netpulse forbeholder seg retten til å avvise et hvilket som helst lag dersom lagnavnet kan virke støtende eller krenkende. Slike avgjørelser treffes av TV 2 Norge. Du vil bli gjort oppmerksom på dette, og må endre lagnavnet ditt innen den angitte frist. Hvis det ikke skjer, vil laget bli avvist. Personer med tilknytning til TV 2 Norge og E-netpulse, herunder medlemmer av styre og ledelse, fastansatte, timeansatte og vikarer og medlemmer av nevnte personers husstander, kan delta i TV 2 Sportens Tippeliga-Manager 2012, men kan ikke vinne premier.

Ansvarsfraskrivelse

TV 2 Norge står ikke til ansvar for tap som måtte oppstå for en deltakelse som følge av tekniske feil, problemer med oppkobling til internett, annullering av spill, feil i spillene, juks, serviceavbrytelse, eller for tap påført deltakeren på annen måte. Verken TV 2 Norge eller E-netpulse kan således gjøres ansvarlig for tap du eller andre måtte lide som følge av:
            avvisning av en påmelding i overensstemmelse med reglene
         1. andre handlinger eller begivenheter som forhindrer eller hindrer en ellers gyldig påmelding
         2. avbrytelse av spillet
         3. forsinkelser, tap, feil, utelatelser eller avbrytelser som skyldes feil hos leverandøren av internettforbindelsen
         4. nedetid eller feil i TV 2 Norge eller E-netpulses sentrale datasystem
         5. konsekvenser av virus hentet fra TV 2 Norge eller E-netpulses servere
         6. manglende tilgang til internettsiden
         7. tilfeller av force majeure

TV 2 Norge eller E-Netpulse gir ingen garanti for at spillet er i tråd med loven i andre land enn Norge. Hvis du ikke bor/oppholder deg eller melder deg på i Norge, må du selv forsikre deg om at din deltakelse i spillet er lovlig i forhold til lovgivningen i det land du er borger og/eller bor i og/eller tilfeldigvis oppholder deg i på tidspunktet for påmeldingen. Du er selv ansvarlig for å holde din adgangskode hemmelig. Du er forpliktet til øyeblikkelig å orientere TV 2 Norge eller E-Netpulse hvis du oppdager uautorisert adgang til din Tippeliga-Manager-konto. Du er også forpliktet til å logge ut fra Tippeliga-Manager etter bruk av spillet, slik at andre ikke får tilgang til din konto. I tilfelle tvil eller uenighet om konkurransevilkårene vil det være TV 2 Norge og E-Netpulse som fastlegger fortolkningen og avgjør spørsmål etter eget skjønn. Det kan ikke i den anledning, eller for øvrig på grunnlag av konkurransens gjennomføring, endringer i kampprogrammet eller andre forhold, gjøres erstatningskrav gjeldende mot TV 2 Norge og E-Netpulse. TV 2 Norge og E-Netpulse forbeholder seg for øvrig retten til uten varsel foreta endringer i eller tilføyelser til reglene. TV 2 Norge og E-Netpulse kan ikke gjøres ansvarlig for feil eller mangler ved spillet og dets fasiliteter, eller for skade av noen art som direkte eller indirekte måtte følge av anvendelse av spillet. TV 2 Norge og E-Netpulse kan heller ikke gjøres ansvarlig for tap av noe slag, herunder tap av data, som følge av driftsforstyrrelser eller lignende.

Rettigheter til internettsidens innhold

Alt materiale på Tv2sporten.no/fotball/manager eies av TV 2 Norge. Materiale fra Tv2sporten.no/fotball/manager kan ikke kopieres, endres, gjengis, gjenutsendes, fremsendes eller distribueres. Det samme gjelder underliggende koder og software. Deltakere må utelukkende benytte innholdet på Tv2sporten.no/fotball/manager til personlig bruk, hvilket inkluderer at den enkelte deltakere har lov til å skrive ut enkeltsider eller avsnitt til eget bruk. Deltakere må under ingen omstendigheter benytte innhold på Tv2sporten.no/fotball/manager til kommersielt bruk.

Registrering og benyttelse av opplysninger

Du samtykker i at TV 2 Norge og E-Netpulse kan registrere og benytte alle opplysninger om deg som du oppgir i forbindelse med påmelding til TL-Manager. TV 2 Norge og E-Netpulse benytter cookies til å øke hurtigheten på internettsiden (ved å ta snarveien utenom brukerregistreringsdatabasen). En cookie er en bit informasjon (en fil) som lagres i internettbrowseren din, altså på din pc. Mange norske og internasjonale internettsider benytter seg av cookies. Ved å lagre denne filen på din pc, for eksempel første gang du besøker en nettside, har tilbyderen av nettsiden muligheten til å gjenkjenne pc-en din neste gang du besøker den gjeldende nettsiden. En cookie alene kan altså ikke identifisere deg som person. En cookie kan heller ikke benyttes til å gi opplysninger om din e-postadresse. Opplysningene vil utover dette bli benyttet av TV 2 Norge i statistisk øyemed. Du samtykker i at TV 2 Norge kan gi videre deler av de registrerte opplysningene, i ikkeidentifiserbar form, til tredjepart. Påmeldingen gir TV 2 Norge og E-Netpulse rette til å benytte lagnavn og spillervalg til markedsføringsformål.

TV 2 Norge og E-netpulses rettigheter og forpliktelser

TV 2 Norge og E-Netpulse gjør alt for å sikre at TL-Manager til enhver tid er tilgjengelig, samt at innholdet på siden er korrekt og presist. TV 2 Norge og E-Netpulse kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle komplikasjoner i forbindelse med avvikling av spillet. TV 2 Norge og E-Netpulse kan uten varsel avbryte Tv2sporten.no/fotball/manager’s serviceytelser samt all service som er knyttet til dette. TV 2 Norge og E-Netpulse forbeholder seg retten til i særlige tilfeller å stenge eller blokkere for spesifikke brukeres konto- og/eller adgangsrettigheter.

Premier

TV 2 Norge og E-Netpulse avgjørelser i alle forhold angående premier er endelige. Det finnes ikke alternativer til premiene, og de kan ikke veksles om til kontanter. Likeledes er premiene personlige og kan ikke overdras til andre. Vinnerne får beskjed via e-post.

Ved poenglikhet tildeles premien den manageren hvis lag har scoret flest mål, deretter har flest assists. Dersom det fortsatt er likt vinner den som først registrerte sitt lag.

Vi sender premier kun til postadresser registrert i Norge

Verneting og lovvalg

Disse vilkårene reguleres av dansk rett, og skal fortolkes i henhold til disse. Alle tvister skal avgjøres av dansk domstol.

      Administrator: EnetPulse ApS
      Brogrenen 10,1
      2815 Ishøj
      Danmark

The League - TV 2 Sumo